Výbory

10. MEZINÁRODNÍ KONFEENCE ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY


KUTNÁ HORA, 10. - 13. 10. 2017

VĚDECKÝ VÝBOR

prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD.
Hutnícka fakulta, TU v Košiciach, SK
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
Katedra technologií a materiálového inženýrství,
FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
České vysoké učení technické, Praha, CZ
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha, CZ
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Stanislaw Legutko, D.Sc.
Faculty of Mechanical Engineering and Management, University of Poznan, PL
prof. Ing. Iva Nová, Ph.D.
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, CZ
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, FS ZČU v Plzni, CZ
prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Katedra technologií a materiálového inženýrství, FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Dana Stančeková, Ph.D.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.
Fakulta environmentálnej a vyrovnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, SK
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, PhD.
Hutnícka fakulta, TU v Košiciach, SK
doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ
Ing. Anna Rudawska Ph.D., D.Sc.
Lublin University of Technology, PL
Ing. Alena Němečková
OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Radomír Kejř
Constellium Extrusions Děčín, ČR
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha, CZ
Ing. Iva Nováková, Ph.D.
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, CZ
Ing. Petr Majrich, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Jaromír Cais, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Radek Lattner
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Pavel Kraus
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Irena Lysoňková
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Lenka Michnová
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR