Důležité termíny

do 30. 5. 2017
Zaslání předběžné přihlášky a abstraktu
do 30. 6. 2017
Zaslání II. cirkuláře se závaznou přihláškou
do 30. 8. 2017
Termín zaslání příspěvků – plného textu článku a reklamy do časopisu
do 10. 9. 2017
Termín zaslání závazných přihlášek
do 30. 9. 2017

Zaslání III. cirkuláře – konečný program konference; adresa hotelu, ve kterém budou účastníci ubytováni; plán s vyznačením místa konání konference.

Uhrazení vložného (poplatku za reklamu a samostatného místa na konferenci)

do 1. 10. 2017
Zaslání fotografií (max. 6 ks celkem) do soutěže „Nejhezčí fotografie struktury neželezných kovů“
10. – 13. 10. 2017
Konání konference