Registrace

Předběžná přihláška a přihlášky příspěvků

Anotace referátů v délce max. 100 slov s předběžnou přihláškou je nutno zaslat v elektronické podobě na adresu sekretariátu konference (svobodova@fvtm.ujep.cz) nejpozději do 30. 5. 2017. Spolu s anotací zašlete název příspěvku, jméno autora a adresu elektronické pošty.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ