Program

10. MEZINÁRODNÍ KONFEENCE ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY


KUTNÁ HORA, 10. - 13. 10. 2017

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 5. 10. 2017.

10. 10. 2017

16:00 - 17:00
Registrace účastníků konference
17:00 - 18:00
Večeře
18:00 - 20:00
Návštěva chrámu sv. Barbory s vystoupením

11. 10. 2017

08:00 – 10:00
Registrace účastníků konference
08:30 – 08:45
Zahájení konference
08:45 – 12:00
1. část konference – jednání konference
13:00 – 15:00
2. část konference – jednání konference
16:00 – 19:00
Prohlídka zámku Kačina se zábavným programem
19:30
Večeře

12. 10. 2017

09:00 – 13:30
3. část konference – jednání konference
14:30 – 17:30
4. část konference – jednání konference
17:30 – 17:40
Závěr druhého dne konference – ukončení
18:00 – 19:00
Jednání redakční rady časopisů MT a ST
19:00
Společenský večer

Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž
„O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“

Soutěž „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“


Soutěž proběhne ve dvou kategoriích a to v oblasti barevné fotografie a v oblasti černobílé fotografie. Každý účastník soutěže může přihlásit maximálně 3 barevné a 3 černobílé fotografie struktury materiálu (je možné se zúčastnit i jen jedné z těchto kategorií). Fotografie může být do velikosti max. A4. Každou fotografii je potřeba popsat následně: zvětšení, 1 – 2 věty popis struktury, způsob leptání a pozorování.

Fotografie budou vyvěšeny během prvního dne konference a budou hodnoceny komisí soutěže a účastníky konference (VOX POPULI). Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami. Ceny budou předány na společenském večeru konference. Fotografie zasílejte nejpozději do 1. 10. 2017 na kontaktní adresu.

Předběžný souhrn přednášek

Totka Bakalova TU v Liberci
Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminum Alloy by Deposition of AlSiN and AlCrSiN Coatings
Juraj Belan Žilinská univerzita v Žiline
The SEM Investigation of Inconel 718 Fatigue Process at Various Loading Conditions
Adriana Bernatiková VŠCHT v Praze
Příprava aluminidů titanu a železa pomocí mechanického legování
Michal BoháčikŽilinská univerzita v Žiline
Identifikácia vnútorných chýb hliníkových odliatkov ultrazvukovou technikou (Identification of Aluminium Castings Internal Defects by Ultrasonic Technique)
Dana Bolibruchová Žilinská univerzita v Žiline
Vplyv rýchlosti ochladzovania na tvorbu železitých fáz v zliatine AlSi7Mg0,3
Drahomír Dvorský VŠCHT v Praze
Charakterizace kompozitních materiálů s hořčíkovou matricí připravenými práškovou metalurgií
Michaela Fousová VŠCHT v Praze
Vliv podmínek přípravy vzorků slitiny Ti6Al4V aditivní technologií SLM
Martin Fujda TU Košice
Natural Aging Behaviour of EN AW 6082 and Lead Free EN AW 6023 Aluminium Alloys
Miroslav Glogovský TU Košice
Structure and Properties of Extruded Carbon Fibers Reinforced EN AW 6082 Aluminium Matrix Composites
Vladimír Hönig ČZU v Praze
Stanovení intervalu výměny olejové náplně vznětových motorů podle množství neželezných kovů
Stanovení intervalu výměny olejové náplně benzinových motorů podle množství neželezných kovů
Iryna Hren FVTM UJEP
Výzkum vlivu beryllia na modifikaci u slitin typu Al-Si
Zdeněk Juříček AL INVEST Břidličná, a.s.
Posouzení účinnosti aplikace AlTiB drátu v podmínkách kontinuálního lití pasů z Al slitin
Anna Knaislová VŠCHT v Praze
Vysokoteplotní chování slitin Ti-Al-Si připravených metodou Spark Plasma Sintering
Michaela Kolnerová TU v Liberci
Vliv tepelného zpracování na změnu vlastností povlaku AlSi u vysokopevnostních plechů
Zdeňka Kolská PřF UJEP
„Na velikosti záleží“ aneb není kov jako kov
Antonín Kříž ZČU v Plzni
Vliv chemického složení a struktur na degradační procesy hliníkových slitin
Jiří Kubásek VŠCHT v Praze
Charakterizace hořčíkové slitiny WE43 připravené různým termomechanickým zpracováním
Vojtěch Kučera VŠCHT v Praze
Aluminium Alloy 7075 Prepared by Powder Metallurgy
Tomasz Lipiński University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Analysis of Mechanical Properties of AlSi9Mg Alloy with Al-Ti-B Additions
Petr Louda TU v Liberci
Improving The Tribological and Mechanical Properties of an Aluminum Allow by Deposition of TiCN Coatings
Ivan Lukáč TU Košice
Interpretácia výsledkov fraktografie v praxi
Jan Luštinec SVÚM, a.s.
Vliv parametrů homogenizace na strukturu slitin EN AW 6082 a EN AW 6110
Miloš Matvija TU Košice
Phase Analysis of EN AW 6023 Aluminum Alloy after Short Time Ageing
Alena Michalcová VŠCHT v Praze
Powder Metalurgy Prepared Al Alloys and their „Self-healing“ Possibilities
Lenka Michnová FVTM UJEP
Intermetalické fáze v polykomponentní slitině AlSi9Ni2CuMgMn0,6
Miroslav Müller ČZU v Praze
Effect of Surface Treatment of Adhesive Bonded Sheet of Duralumin EN AW 2024 T3 on Adhesive Bond Strength Created by Means of Structural Two-component Adhesive
Research on Aluminium Alloy AlCu4Mg Surface Machined by Abrasive Water Jet
Pavel Nachtnebl ČVUT v Praze
Diffusion Welding of Alloy AlMg3
Daniel Novák Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Laserové sváření hliníkových slitin
Peter Palček Žilinská univerzita v Žiline
Vplyv chemického zloženia zliatin horčíka na ich vnútorné tlmenie
Richard Pastirčák Žilinská univerzita v Žiline
The Impact of Technological parameters on Casting Integrity, Mechanical Properties and Structure of AlSi7Mg0.3 Alloy by Using Squeeze Casting Technology
Radka Podprocká Žilinská univerzita v Žiline
Účinok mangánu pri eliminácii nepriaznivého vplyvu intermetalických fáz s rôznou úrovňou železa
Filip Průša VŠCHT v Praze
Vysoce pevné slitiny Ti připravené intenzivní plastickou deformací
Ondřej Řidký TU v Liberci
Vliv odplynění taveniny pomocí probublání taveniny inertním plynem na únavové vlastnosti slitiny AlSi9Cu3 –
Chování slitiny AlSi9Cu3 lité tlakově při cyklickém zatěžování s počtem cyklů vyšší než 10 na 9
Pavel Salvetr VŠCHT v Praze
Ovlivnění reakčního mechanismu a možnosti snížení obsahu fáze Ti2Ni ve slitinách Ni-Ti
Augustín Sládek Žilinská univerzita v Žiline
Nové spôsoby technologickej prípravy výroby presných odliatkov v leteckom priemysle
Jiří Sobotka TU v Liberci
Únavové vlastnosti slitiny hliníku AW-5182 v závislosti na deformaci
Pavel Solfronk TU v Liberci
Vliv tepelného zpracování na změnu mechanických vlastností slitiny EN AW 6082i
Alexandra Šenková VŠCHT v Praze
Slitiny s vysokou entropií na bázi systému Fe-Co-Cr-Ni
Jan Šerák VŠCHT v Praze
Dispersion of Properties of Commercial Aluminium Alloys within Their Material Standards
Andrea Školáková VŠCHT v Praze
Vznik fází v systému Ti-Al