• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

10. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY - 10. AŽ 13. 10. 2017, KUTNÁ HORA

CÍLE KONFERENCE

ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY 2017 umožní výměnu a prezentaci poznatků při řešení výrobních problémů vztahujících se ke zpracování neželezných kovů a jejich slitin, seznámí účastníky se zaváděním nových materiálů a technologií, nekonvenčních neželezných materiálů, práškových a kompozitních materiálů atd.

Více informací »

MÍSTO KONÁNÍ

Místo konání konference je Hotel U Kata, který se nachází v historickém centru města Kutná Hora.Více informací »

PUBLIKACE

Důležité!!!!!!!
Otištění příspěvku v konkrétním časopise je podmíněno splněním požadavků pro psaní příspěvků: doručením smlouvy o převodu autorských práv k příspěvku a recenzním řízením, jehož výsledkem je přijetí článku k publikaci.

Více informací »

VLOŽNÉ

Účastnický poplatek: 4 500,- Kč (180,- EUR) za osobu s DPH. Vložné na konferenci, pronájem místností, technické zabezpečení, občerstvení, společenské akce atd. Publikační poplatek není součástí poplatku účastnického.

Více informací »

PROGRAM

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 5. 10. 2017. Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž o „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu

Více informací »

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny pro zaslání předběžné přihlášky, zaslání II. cirkuláře se závaznou přihláškou, termín zaslání příspěvků a závazných přihlášek a další.

Více informací »

Rychlý kontakt


3. OBĚŽNÍK KONFERENCE KE STAŽENÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ